Firma ALKOP powstała w 2000 roku. Zajmuje się głównie robotami ziemnymi, przygotowaniem i niwelacją terenu pod budowę, budową sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni, oczyszczalni przydomowych, sieci wodociągowych, zbiorników wodociągowych, wykonujemy ujęcia wodociągowe, budujemy drogi dojazdowe. Firma zajmuje się również robotami wyburzeniowymi.

W czerwcu 2010 roku braliśmy udział w ewakuacji mieszkańców i ich mienia z terenu osuwiska w Kłodnem, w wyniku którego zniszczeniu uległo kilkanaście domów i budynków gospodarczych (zdjęcia w galerii).